Страната ни заема 52 място с резултат 0,812 в списъка от 189 държави по Индексa на човешко развитие (Human Development Index). Това се казва в Доклада за развитие на човечеството за 2019 г. на ООН, цитиран от Нова телевизия.

Той характеризира човешкото развитие в света въз основа на показателите за 2018 г.

По този показател България е сред водещите балкански държави.

Преди нас са само Словения (24 място), Кипър (31 място), Гърция (32 място) и Хърватия (46 място). Веднага след нас са Черна гора и Румъния, а Турция е 59. Тези три държави също влизат в групата с много високо ниво на човешко развитие.

Сърбия е на 63 място сред балканските държави, с показател  0,799.

С най-висок индекс на човешко развитие през 2019 г. е Норвегия (0,954),

следвана от Швейцария (0,946), Ирландия (0,943), Германия и Хонконг (по 0,939).

Докладът за развитие на човечеството е независим отчет на Програмата за развитие на ООН, изготвен от водещи световни учени и експерти в областта на развитието и сътрудничеството.

Снимка: Нова телевизия