Когато се ориентираме към външен финансов източник и искаме да вземем заем, трябва внимателно да разгледаме условията и да преценим дали е изгодно за нас. Има много фактори, които се вземат предвид, и без тяхното наличие, мисията е невъзможна. Най-важният от тях е оценката, която ще получим. Можем да проверим своята по лесен и бърз начин онлайн, споделят от Scorify.bg.

Какво е кредитен рейтинг

В Западните страни вземането на заем е основна практика за снабдяване с финансови средства, използвани за различни цели – купуване на жилища, стартиране на бизнес, поддържане на по-добър стандарт на живот. В България този метод се популяризира едва през последното десетилетие.

Без значение от финансовия източник – дали е банка, или небанкова институция, за да се изчисли кредитоспособността на потребителя да възвърне заетата сума, трябва да се направи кредитна оценка. Тази мерителна единица касае както физически лица, така и фирми, и корпорации. Оценката се поставя между 1 и 1000. Колкото по-висока е, толкова по-добри условия за финансиране можем да получим.

Защо имате нужда от кредитен рейтинг

Наличието на рейтинг показва дали имаме възможност да изплатим задълженията си в договорените условия и посоченото време за това. Колкото по-висока оценка притежаваме, толкова по-голям шанс имаме да получим желаното от нас финансиране, и обратното. 

Отсъствието на каквато и да е история също не е във ваша полза, защото по този начин няма налични данни, според които дадената институция да направи оценка дали сте платежоспособни или не. Липсата или наличието на лоша такава, влияят на определянето на лихвения процент и първоначалната вноска.

Как стартира и как се изчислява кредитният рейтинг

Той стартира с първия заем, който получим и вписването на данните ни в досието. За да се изчисли, се вземат под внимание няколко фактора, които имат ключова роля в определянето:

  • Кредитна история – създава се под формата на досие и се води от момента на получаване на първия ни заем. Там може да се провери в какво текущо състояние са задълженията ни, дали сме имали или имаме просрочване, дали сме редовни платци. Тази подробна информация може да се намери чрез проверка в информационна система ЦКР (Централен Кредитен Регистър), като се посочат имената и ЕГН-то ни. Там са описани всички задължения на наше име на територията на страната, независимо дали става въпрос за ипотека, потребителски или бърз кредит;
  • Собствеността – в изграждането на оценка собствеността, която притежаваме, има ключова роля;
  • Активи – наличието на активи на наше име увеличава шанса за получаване на добра оценка;
  • Други финансови задължения – когато кандидатстваме за отпускане на заем, наличието на други финансови задължения влияе в изграждането на нашия рейтинг. Важно условие е да имаме добра кредитоспособност да плащаме задълженията си към всички източници. 

Какъв кредитен рейтинг е необходим, за да получите ипотека

Когато кандидатстваме за получаване на ипотека, се гледат няколко основни фактора като наличие на трудов договор, осигуровки и размер на доходи, но най-важна роля има оценката, която ще получим: 

  • Висока – над 700 единици. При такъв резултат шансовете ни за получаване на ипотека са големи и това означава, че сме надеждни и платежоспособни. Лихвеният процент и първоначалната вноска са най-изгодни в този случай;
  • Средна – около 600 единици. При този резултат можем да получим ипотека, но чрез допълнителни проверки и известно подозрение;
  • Ниска – под 500 единици шансовете ни за ипотека са минимални. 

Как да подобрите кредитния си рейтинг

Подобряването на нашата оценка касае действия, които са дългосрочни и самият процес е бавен. Информацията в ЦКР има давност пет години. Едно от основните условия за това, е покриването на предишни задължения или изчакване на давността да премине.

Друго важно условие е да не позволяваме просрочвания по текущи заеми.

Когато имаме кредитна карта, е важно да не оползотворяваме лимита ѝ веднага, защото това също влияе на оценката. Добре е да използваме малки суми и да ги възстановяваме в срок, без да позволяваме да бъдат натрупани лихви.

За изграждане на висок рейтинг влияят бързите кредити, тяхното навременно и коректно внасяне. Когато имаме необходимост от малка сума, можем да се обърнем към този източник.

На оценката влияят и наличието на движими и недвижими имущества. Ако имаме такива, но не са на наше име по документи, е добре да ги прехвърлим като наша собственост. Това значително ще подобри рейтинга ни.