Европейският съюз обяви 2022-ра за година на младежта в чест на усилията на младите хора да преодолеят затрудненията, възникнали пред тях заради световната пандемия от коронавирус.

Конференции, разнообразни събития, инициативи и информационни кампании по теми като зелени и дигитални политики, ситуацията на младите хора и включването са предвидени като част от европейската година на младежта.

Координатор във всяка страна членка ще съгласува дейностите на национално ниво. Предвижда се и всички европейски политики, особено за околната среда, образованието и културата, да отчитат проблемите на младежите.

Осигурени са и доплащания от осем милиона евро за програмата “Еразъм” и за европейския младежи портал за финансиране на инициативи.

Председателят на комисията по култура и образование в европейският парламент Сабине Верхайен:

“Пандемията от Covid-19 продължава несъразмерно да засяга младите хора. Те са изправени пред трудности, опитвайки се да продължат образованието си, да излязат на пазара на труда, да намират нови приятели и да пътуват в чужди държави. Младите хора приеха и подкрепиха продължаващите ограничения от солидарност. Сега е времето да ги оставим да благоденстват”.

Цел на европейската година на младежта е и младите хора да участват във важни политически консултации като конференцията за бъдещето на Европа и други обществени политики в блока на национално и местно ниво.