През февруари 2024 г. цената на месото в ЕС е била с 3,3% по-висока в сравнение с февруари 2023 г., като най-сериозно е поскъпнало в България – с 8,2%, показват данни на официалната европейска статистика. И през януари цената на месото се повиши най-силно в България – с 9,6% на годишна база при поскъпване в рамките на ЕС с 3,9 на сто.

В рамките на целия ЕС свинското месо отбелязва през февруари най-голям ръст от 5,7%, следвано от агнешкото и козето (с 4,5%), говеждото и телешкото (с 3%), докато цената на птичето месо се понижи с 16,% спрямо февруари 2023 г.

Най-голямо увеличение на цената на месото е регистрирано в България (с 8,2%), следвана от Румъния (със 7,7%) и Хърватия (със 7,1%), докато в три страни членки на ЕС е отчетено поевтиняване на месото – в Чехия (спад с 5,1%), Финландия (с 2,2%) и Дания (с 0,6%).

През последните 3 години поскъпването на месото в ЕС на годишна база е било най-силно между април 2022 г. и март 2023 г., с годишни темпове от над 10 на сто, като най-високият темп на ценови растеж е регистриран през февруари 2023 г., когато средната цена на месото в съюза беше със 17,3% по-висока от февруари 2022 г.