От 17 юли до 24 август ще може да се наблюдава метеорният поток Персеиди.

Персеидите са богат метеорен поток, чието родителско тяло е кометата Суифт-Тътъл. Както всички метеорни потоци, те носят името на съзвездието, в което се намира радиантът им. В страните от Западна Европа е известен като „Сълзите на Св. Лаврентий“, понеже нощта на максимума на Персеидите съвпада с празника на св. Лаврентий в Католическия календар.

Максимумът на активността на потока настъпва около 13 август, като от 8 август активността на Персеидите превишава активността на спорадичните метеори и останалите потоци.

Обикновено в пика на явлението се виждат до 100 метеора на час

През 1992, в годината в която родителското тяло на потока, кометата Суифт-Тътъл премина през перихелий, се наблюдава метеорен дъжд (ZHR > 400). Силните прояви на висока активност са свързани преди всичко с преминаванията на кометата през перихелий. 109P е дългопериодична комета, с период от около 130 години, която след перихелия си от 1992 се отдалечава от Слънцето, така че с годините активността на потока постепенно ще спада.

Светлинното замърсяване не позволява (затруднява) наблюдение на потока в градски условия.