Днес е Денят на данъчната свобода за 2024 година.

Икономистите от Института за пазарна икономика (ИПИ) изчисляват, че 134 дни са били необходими на работещите българи, за да се издължат на държавната хазна. Средно за един ден българите изработват 562 млн.лв.

Икономистите използват заложените приходи в бюджета в размер на 75,3 млрд.лв. и на базата на прогнозния размер на БВП от 206 млрд. лв. изчисляват 134 работни дни, за да попълним държавната хазна.

Така денят на данъчна свобода настъпва на 13-ти май – условната дата, до която, ако приемем, че всичко изработено от началото на годината е постъпвало в бюджета, а оттук-нататък ще работим единствено за себе си.

От Института за пазарна икономика отбелязват, че датата отчита приходите в бюджета, но не и бюджетния дефицит от 6,2 млрд.лв.

За да се компенсира разликата със заложените разходи от 81,5 млрд., трябва да се отработят още 11 дни само за хазната, които да покрият харчовете, без да се тегли нов дълг.