От днес започва акция „Зима“ на територията на област Враца и в страната.

Това заяви Николай Стефанов, началник група „Пътен контрол“ към сектор „Пътна полиция“ на брифинг вчера.

По традиция Акция „Зима“ протича в три кампании, всяка от които е с продължителност от 10 дена

От 01 до 10 ноември – кампания „С безопасно пътно превозно средство през зимата“, насочена към водачите на пътни превозни средства /ППС/ – велосипеди, превозни средства с животинска тяга и др.
Акцентът е извършване на проверка на светлините за тяхната изправност в съответствие с нормативните изисквания при регистрация и пререгистрация на ППС.

Планирани са проверки за наличието на регистрация, както и за изправността на светлоотразителната сигнализация на ППС с животинска тяга и на малогабаритната селскостопанска техника.

Проверките в това направление ще продължат и след приключване на акцията.

Контролът в тази десетдневка ще бъде насочен към:

– спазването на въведените ограничения за движение на велосипеди, индивидуални електрически превозни средства, ППС с животинска тяга и селскостопанска техника по определени пътища или участъци от републиканската пътна мрежа;
– недопускане движение по пътищата и улиците на технически неизправни ППС без необходимото оборудване;
– недопускане движението извън населените места, през тъмната част на денонощието и при намалена видимост на велосипедисти без светлоотразителна жилетка;
– недопускане движението на водачи на индивидуални електрически превозни средства в тъмните часове на денонощието и/или при намалена видимост без светлоотразителни елементи върху видимата част на облеклото, позволяващи да бъдат лесно забелязани, или без каска, ако водачите са на възраст до 18 години;
– недопускане движението през тъмната част на денонощието на водачи на ППС с животинска тяга без светлоотразителни жилетки;
– недопускане управлението на велосипеди по магистралните пътища.