Месечна сума от 50 лева в рамките на 6 месеца ще получат 3 деца.

На 10.01.2019 г., от 9.30 ч. в Основното училище „Христо Ботев“, с. Крушовица, общ. Мизия, обл. Враца, ще бъдат отличени 3 стипендианти на стипендиантската инициатива „Юлия“. Във връчването на наградите ще се включи и заместник-министъра на образованието г-жа Деница Сачева.

Месечната стипендия  ще получат деца от основното училище в с. Крушовица, общ. Мизия, за втория учебен срок.

Инициативата „Юлия“ е на Александър Миланов, завършил основното си образование в същото училище преди 21 години. Той е кръстил стипендиантската кампания на името на баба си – Юлия.

За да спечелят стипендията, децата, които учат в начален курс,

трябваше да нарисуват картина на тема „Най-добрия човек, когото познавам“. Към всяка рисунка трябва да има кратък текст, който я обяснява. Петокласниците, шестокласниците и седмокласниците писаха съчинение, разказ или есе на същата тема. За всяко дете учител от училището подготви кратка характеристика, в която да посочи силните страни на детето, които то развива, въпреки трудните условия, в които живее и учи. В инициативата се включиха близо 20 деца от училището.