С разпити на свидетел и на вещо лице в Окръжен съд – Враца днес продължи съдебното следствие по делото за неправомерно подпомагане на земеделски площи по Натура 2000.

Подсъдим по делото е К. К., който е обвинен в това, че в качеството си на лице, което управлява и представлява юридическо лице, в подадено заявление за подпомагане за 2014 г. от Натура 2000 пред Общинска служба „Земеделие“ представил неверни сведения относно начина на ползване на два земеделски парцела с обща площ 271.53 хектара.

Той ги посочил за стопанисвани от дружеството като „постоянно затревени площи /пасища и мери за паша/“, но в действителност те не представлявали земеделски площи и не притежавали природни дадености, правещи ги пригодни за извършване на земеделски дейности.

Следващото съдебно заседание бе насрочено за 4 август т.г., когато се очаква да бъде изслушана комплексна експертиза и да бъдат разпитани вещи лица и един свидетел.