РИОСВ-Враца отрече собствената си проверка, за наличието на 16 тона опасни химични вещества с изтекъл срок на годност в “Метизи” – Роман.

Това се случи на официална пресконференция, дадена от новия директор Николай Йорданов и доскорошния такъв  – Христо Христов.

„Тъй като се коментираха различни цифри, искам да дам точна информация относно количеството химикали на територията на „Метизи“-Роман, каза настоящият директор Николай Йораднов пред журналисти.

Съгласно съставен опис на химичните химикали в завода, те са 16 тона.

От тях 2 тона силикагел. Той се използва като абсорбатор на влага. По думи на директора, химикалът се слага при транспорт на пакетирани стоки или пък в кутии за обувки.

Фирмата е декларирала, че го добавя в опаковките на готови изделия при транспорт за чужбина.

Другият химикал е парафин хлорин – 8,8 тона. Той се използва за покриване повърхността на стоманени телове, произвеждани в предприятието, с цел предпазване от атмосферни влияния.

 Калциев хлорид – 3,3 тона. Този химикал се използва за размръзване на пътища, площадки и др., при ниски температури, снеговалеж и зимни условия.

238,9 кг. син камък притежава фирмата, като е декларирала, че го използва за продажба на клиенти или в производствения процес за помедняване.

Използвайки проста математика, от описаните дотук  химикали разбираме, че липсват 2,446 кг. Тези химични вещества са декларирани като опасни и са извозени на 03.07.2020 г. Предадени са за обезвреждане на лицензирана фирма, за което са представени необходими документи.

По думи на Николай Йорданов, това са толкова безобидни химикали, че дори са по-безопасни от битовата химия, която се използва в ежедневието ни.

Но дали е така?

Припомняме, че с писмо, постъпило в РИОСВ-Враца през месец януари 2020 година, фирма „Метизи“ е декларирала, че тези химикали ще се използват и няма да се класифицират като отпадъци.

Относно правилното съхранение и употреба на опасни химични вещества отговаря експертът по „Опасни химични вещества“ в РИОСВ-Враца. Същият в периода от 2016 г. до 2019 г. е извършвал ежегодни проверки в „Метизи“ АД, гр. Роман и не е констатирал нарушения по съхранението на химикалите.

Сигнал за съхранението на химичните отпадъци подаде вече уволненият експерт в екоинспекцията инж. Георги Караиванов. Вследствие на това бе издадено и първото предписание. Според него до 24 януари 2020 г. фирмата е трябвало да класифицира химикалите като опасни химични отпадъци и впоследствие да предприеме действия по извозването и обезвреждането им.

Във връзка с ново предписание, издадено от  инж. Георги Караиванов и подписано от директора на РИОСВ – Враца,  „Метизи“ АД, гр. Роман трябваше в срок до 30.07.2020 г. да извози и предаде на лицензирани фирми химикалите. 

На 04.03.2020 г. фирма „Метизи“ е декларирала, че химикалите са класифицирани като отпадъци.

Репортер на „Зов нюз“ успя да се свърже по телефона с вече уволнения екоексперт Георги Караиванов.

„Едно е да оторизираш 16 тона, друго е 2 тона. И тук става дума за пари. Те просто ще ги преместят, уж ги използват, но не ги използват“, каза Караиванов.

Пред медията ни, той зададе и няколко въпроса.

Защо тези химикали не са използвани толкова години, а сега, когато е трябвало да се класифицират като отпадъци, собствениците са им намерили приложение?

Коя е фирмата, извозила опасните вещества и къде ги е извозила?

Според екоексперта е задължително местното РИОСВ да представи и документи, че тези химикали са оторизирани, защото „те могат да ги метнат и в едно дере“.

„И аз мога да ги натоваря тези два тона в един бус и да ги метна някъде“, каза още той.