Екипи на полицията, с помощта на високоговорящите устройства на автомобилите, започнаха да апелират гражданите за спазване на заповедите на Министерство на здравеопазването, във връзка с разпространението на COVID-19.

Служителите на реда ще взимат отношение, когато установят нарушения относно разпоредбите.