Министър-председателят Бойко Борисов разпореди

да бъде създадена необходимата реорганизация за определянето на части от болниците, които да са специализирани само за лечението на COVID-19, както и за готовност на хотелите за настаняване на хора при нужда.

По време на видеоконферентното заседание на правителството премиерът Борисов изиска от министрите максимално бързо да предприемат нужните действия.

Министърът на здравеопазването Костадин Ангелов заяви, че е провел среща с директорите на болници и още днес ще бъде изработена заповед за реорганизацията, с която ще се гарантира осигуряването на необходимите медицински грижи за българските пациенти с коронавирус в специално обособените за целта части в болниците.

От своя страна вицепремиерът и министър на туризма Марияна Николова каза, че е

в ход излъчването на хотели, в които при нужда да бъдат настанявани хора при изчерпване на капацитета на лечебните заведения и до края не деня те ще бъдат конкретно посочени.

Такива места ще бъдат предложени да са в готовност на територията на цялата страна.

Припомняме, че по-рано бе съобщено и, че ще бъдат разкрити по още 200 легла за пациенти с COVID-19 във всяка голяма болница.

По 200 легла за пациенти с COVID-19 във всяка голяма болница