През това лято текат ремонтни дейности в повече от 500 училища в страната. До първия учебен ден всички те ще са приключили, като единственото изключение са 38 обекта, където е създадена допълнителна организация за безпроблемното начало на учебната година. Това стана ясно по време на посещение на министъра на образованието и науката проф. Галин Цоков в училища и детски градини във Варна.

Подготвен е проект за нови спортни игрища в Професионална гимназия по горско стопанство и дървообработване “Николай Хайтов” във Варна, а през тази година е изградена нова масивна ограда на училището. Министър Цоков се запозна и с материалната база за обучение в една от малкото професионални гимназии в тази сфера в страната. Към момента тук се обучават над 400 ученици в едносменен режим. Успешно си партнират с 10 компании в дуално обучение и на практика се разгръща проектно базирано обучение. „Това е един от добрите примери в областта на професионалното обучение, които показват колко много възможности, знания и умения придобиват децата в тях“, каза проф. Цоков.

Министър Цоков посети и най-старата детска градина във Варна – ДГ „Светулка“. Тук днес са приети над 200 деца, а само преди няколко години сградата и площадките са били напълно обновени по проект по Оперативна програма „Региони в растеж“. Министър Цоков коментира с колектива на градината подготвяните промени в сферата на предучилищното образование и проблемите, които учителите срещат в тяхната работа. „Знаем колко трудности имате и искаме да поставим много по-голям фокус в образователните политики в предучилищното образование, защото то поставя основата, която се разгръща от училището и висшите учебни заведения“, каза проф. Галин Цоков.