Срокът на протоколите за скъпоструващо лечение се удължава служебно до 31 май.

Това съобщиха от пресслужбата на НЗОК.

До 31 май, включително, аптеките могат да отпускат лекарствени продукти само по рецептурна книжка, без представяне на рецепта, съобразно последно вписаните в рецептурната книжка данни за отпуснати лекарствени продукти, като здравноосигурените следва да посетят същата аптека, от която са получили лекарствата си предишния път.

Срокът на валидност на протоколите, изтичащи по време на въведената извънредна епидемична обстановка /в периода 16 ноември 2020 г., вкл. – 31 май 2021 г., вкл./, е удължен служебно за времето на извънредната епидемична обстановка.

Служебно удълженият срок на валидност на протоколите, изтичащи по време на извънредната епидемична обстановка, се прекратява на 31 май 2021 г. и не се удължава след тази дата.

Издаването на нови протоколи, както и предписването и отпускането на лекарствени продукти по тях, се извършва по установения в Националния рамков договор ред и индивидуалните договори на с аптеките.