Вицепремиерът Корнелия Нинова събра представители на институциите за мерките, предприети във връзка с обилните валежи в страната.

Метереологичната обстановка се следи постоянно, стана ясно на срещата.

Проведени са разговори и са дадени указания на областните управители и кметовете. Главна дирекция “Пожарна безопасност и защита на населението” е включена в подпомагане на хората в засегнатите райони и нейни екипи извършват отводнителни дейности.

Напоителни системи, Земинвест, Министерството на околната среда и водите, Държавната агенция по метрология и технически надзор и Държавното предприятие по управление и стопанисване на язовирите докладваха, че упражняват постоянно наблюдение на язовирите.

Те не са пълни и към настощия момент няма опасност за населението.

“Искам пълна координация между отделните звена, да се моблизиритате и да вземете всички превантивни мерки, за да гарантирате сигурността на хората по места”, заяви министър Нинова на съвещанието.