Към момента водният обем на язовир „Студена“ е 4 800 000 куб.м при капацитет 25 519 100куб.м. Притокът в язовира се е повишил днес на 2168 л/сек., разходът е 252 л/сек., съобщиха от ВиК-Перник.

Специалисти на „ВиК” дружеството извършват ежедневни замервания и наблюдения на водния поток и язовирната стена съгласно Наредба за условията и реда за осъществяване на техническата и безопасната експлатация на язовирните стени и на съобръженията към тях и за осъществяване на контрол за техническото им състояние.

Кметът на Перник Станислав Владимиров прогнозира, че при влажна пролет, още преди началото на лятото е възможно режимът на перничани да бъде облекчен, като се премине към спиране на водата само през нощта.

Планира се в средата на март да се тества водоподаването от язовир “Бели Искър”. Тогава ще бъде прекратено ползването на вода от “Студена”, за да се напълни по-бързо язовирът.