Стартира изграждане на 33 нови сгради на училища и детски градини. Други 57 предстои да бъдат реконструирани и обновени. Това съобщи министърът на образованието и науката проф. Галин Цоков по време на отчета на работата на правителството за последните 9 месеца. По думите му, благодарение на инвестициите в нова материална база  24 000 ученици ще преминат на едносменен режим.

Проектите ще бъдат реализирани по Програмата за изграждане, пристрояване, надстрояване и реконструкция на детски ясли, детски градини и училища 2024-2027, за която правителството осигури 240 млн. лв.

Вече са одобрени за финансиране 90 проекта. От тях 47 са за детски градини, от които 24 за изграждане на нови сгради. 13 от тях ще са за изцяло нови детски градини и ясли в 10 населени места, а останалите ще са нови сгради на действащи детски заведения. Отделно в други 23 детски градини и ясли ще бъде направена реконструкция и пристрояване.

Предстои строителство и на 9 нови училищни сгради. Едната ще е за изцяло ново училище в София, а останалите 8 за нови сгради на съществуващи образователни институции. Други 34 училища ще бъдат ремонтирани и надстроени.

Списъците с одобрените проектни предложения и одобреното финансиране са публикувани на сайта на Министерството на образованието и науката. Крайният срок за изпълнение и отчитане на дейностите е 31 декември 2027 г.