Министерството на околната среда и водите (МОСВ) информира българските граждани, че питейното водоснабдяване в страната е гарантирано до края на годината.

Язовир „Искър“ е пълен на 88% от общия си обем, което гарантира питейното водоснабдяване на столицата до края на годината.

Язовир „Камчия“ е пълен почти на 100%, а язовир „Ясна поляна“ на 93%, с което гарантира водоснабдяването на Черноморието през целия туристически сезон.

Язовир „Георги Трайков“ към момента е с процент на запълване 56% от общия обем. Понастоящем този язовир се използва единствено за промишлено водоснабдяване. През 2018 г. МРРБ информира МОСВ, че не се предвиждат инвестиции за аварийно питейно-битово захранване на Варна с вода от яз. „Георги Трайков“. Поради тази причина разрешителното е отнето от МОСВ. Министърът на околната среда и водите Асен Личев очаква от „ВиК – Варна“ ООД да подаде заявление за разрешително за водовземане от яз. „Георги Трайков“ за аварийно питейно-битово водоснабдяване на Варна и околните населени места.

Язовир „Студена“ е пълен на 83% от общия си обем. Имайки предвид степента на източване на язовира и за промишлени нужди, в момента количеството питейна вода за гр. Перник е гарантирано до края на годината.

По-рано днес служебният екоминистър Асен Личев заяви пред БНТ, че „до края на годината всички, които се водоснабдяват от язовирите за питейни нужди, могат да бъдат спокойни, язовирите са пълни.“