Дали и как ще се закриват районни съдилища ще обсъжда юридическата общност у нас.

Инициативата е на министерството на правосъдието, а дебатът е насрочен за понеделник. Според предложената на Висшия съдебен съвет реформа, всеки втори районен съд ще се превърне в териториално отделение на най-близкия окръжен.

И макар че според вносителите на проекта това няма да засегне достъпа до правосъдие на гражданите, както и няма да затрудни провеждането на заседания, адвокати и местна власт се обявиха категорично “против”.

Окончателното решение ще вземе следващото Народно събрание.

„Има много спонтанни прояви в страната и смятам, че това не е въпрос, който може да бъде решаван ведомствено, защото той засяга подсъдността. Той засяга достъпа и ефективността на правосъдието. И това, което още сега мога да кажа, е – той по същество премахва районния съд като основен първоинстанционен съд”, посочи министърът на правосъдието Янаки Стоилов.