След актуализацията на бюджета на Държавното обществено осигуряване от 1-ви юли НОИ ще плати за пенсии през тази година 15,9 милиарда лева.

Общият бюджет на осигурителната институция ще се определи на 18 милиарда и 247 милиона лева.

Следващата седмица социалните партньори ще консултират промените в бюджета на ДОО, преди те да бъдат приети от правителството и окончателно потвърдени от парламента.

Подготвената актуализация на бюджета за обществено осигуряване отразява ръста на пенсиите, отпуснати до края на миналата година с 10% от 1 юли и преизчисляването на трудовите пенсии, планирани от 1 октомври, както и добавянето на по 60 лв. към пенсиите на настоящите пенсионери и по 60 лв. на хората, които ще се пенсионират след 1 юли. Дефицитът в осигурителната система само за пенсии ще е над 8 милиарда лева.

Недостигът ще се покрие с трансфери от държавния бюджет.

Промените ще увеличат броя на пенсиите, получавани в действителен размер заради нарастването на тавана на пенсиите от 2000 лв. от 1 юли и на 3400 лв. от 1 октомври. Така само 1000 пенсионери ще бъдат ограничени и няма да получават пенсии в пълен размер. Сега те са над 33 000.

Ще намалеят и хората с минимален размер на пенсията. Те са 1 милион и 38 000 в момента, а след октомври минимална пенсия за стаж и възраст от 467 лв ще получават 863 000 възрастни.