Министерският съвет отпусна 5 702 754 лв. за изплащане на допълнително възнаграждение за постигнати резултати на директорите на общински детски градини, училища, центрове за подкрепа за личностно развитие и центрове за специална образователна подкрепа.

От тях 2 550 000 лв. са за 1700 директори на детски градини, 2 966 965 лв. – за 1969 директори на училища, 174 413 лв. – за 119 директори на центрове за подкрепа за личностно развитие и 11 376 лв. са за 8 директори на центрове за специална образователна подкрепа.

Допълнителните възнаграждения на директорите се определят в зависимост от получения брой точки при оценяването им по определени критерии, които включват постигнати високи резултати в планирането и организацията на образователния процес, реализиране на план-приема, въвеждане на иновативни практики в обучението, провеждане на занимания по интереси, получени награди, добро взаимодействие със социалните партньори и др.

Средствата се осигуряват за сметка на намаление на утвърдените разходи по бюджета на Министерството на образованието и науката за 2020 г., съобщиха от правителствената пресслужба.