Над 3,2 млн. лв. по Националния план за действие по заетостта (НПДЗ) ще бъдат преразпределени към програми и мерки за заетост и обучения на безработни хора с увреждания, продължително безработни и хора в предпенсионна възраст. Предложението на Министерството на труда и социалната политика за пренасочване на финансовия ресурс е подкрепено от Националния съвет за насърчаване на заетостта.

Близо 1,2 млн. лв. допълнително ще бъдат насочени към Национална програма за заетост и обучение на хора с трайни увреждания поради засиления интерес на работодателите. Програмата осигурява възможност за трудова реализация и двугодишна заетост за безработни хора с увреждания.

С над 820 000 лв. ще бъдат увеличени средствата по програмата „Помощ за пенсиониране“, която предлага дългосрочна субсидирана заетост и е търсена най-вече в малките населени места. Други 700 894 лв. ще бъдат насочени към насърчителни мерки от Закона за насърчаване на заетостта, към които има засилен интерес от страна на работодателите и на безработните лица.

С близо 500 000 лв. ще се увеличи бюджетът на програмата за обучение и заетост на продължително безработни. Тяхното активиране е част от приоритетите на правителството, но въпреки спада в равнището на безработицата, делът им продължава да бъде 26,5% от общия брой регистрирани безработни. Причина за преразпределението на допълнителни средства към програмата е възможността по нея да бъдат осигурени работници за преодоляване или превенция на аварийни ситуации.

За периода януари-септември 2022 г. по програми и мерки по Националния план за действие по заетостта е осигурена работа за 23 210 безработни. 9 161 души са включени в обучения.