Една трета ръст в продажбите отчита производителят на акумулатори “Монбат” за първото шестмесечие на 2021 г. Според консолидираните данни за първото полугодие на 2021 г., дружествата от икономическата група на Монбат АД са реализирали консолидирани нетни приходи от продажби в размер на 176 322 хил. лева, което представлява ръст от 31,80% в сравнение с консолидираните нетни приходи от продължаваща дейност за същия период на 2020 г.

Увеличението в приходите е резултат от  по-слабите резултати за същия период на 2020 г., когато дейността на “Монбат” беше засегната от пандемията от COVID-19 . Независимо от неблагоприятните условия, още през второто полугодие на 2020 г. продажбите на дружествата започнаха да растат, като позитивният тренд се запазва и през 2021 г.

Печалбата на “Монбат” също се покачва значително, сочат данните от отчета на групата. Дружествата от икономическата група на Монбат АД са реализирали печалба преди облагане с данъци в размер на 13 522 хил. лева през първите шест месеца на 2021 г., което представлява увеличение на печалбата от 111,50% в сравнение с реализираната консолидирана печалба преди облагане с данъци за същия период на 2020 г.

Продукция и пазари

Основната част от приходите или приблизително 150 млн. лв. са генерирани от продажбите на оловно-киселинни акумулатори, следвани от рециклиращия бизнес на “Монбат”. Благодарение на  рециклиращите си мощности, дружеството успява да ограничи негативните ефекти от ценовите промени на оловото, формиращо близо 70% от себестойността на продукцията.

Продажбите на литиево-йонни батерии също бележат значителен ръст. Приходите от продажби достигат близо 2 млн. лв. спрямо малко под 650 хил. година по-рано.

Оперативната печалба на групата “Монбат” се удвоява до малко над 16 млн. лв., а нетният резултат бележи  почти троен ръст.

Почти 95% от продажбите на “Монбат” са генерирани от износ, сочат данните от отчета. Компанията продава продукцията си в повече от 75 страни, сред които са Германия, Саудитска Арабия, Франция и Русия. Групата оперира и на пазари като Северна Африка и Близък Изток, където очакванията са за засилено търсене на акумулатори и конвенционални автомобили в близко бъдеще.