До три добавки ще получат пенсионерите през месец февруари.

Освен допълнителните пари за справяне с COVID кризата – 60 лева, ваксинираните ще вземат по още 75 лева.

За тези, чиито пенсии са били по-ниски през предходния месец, ще има и възстановяване на липсващи суми.

Около 1 милион възрастни хора ще получат разликата от сумите за декември и януари.