Българският лекарски съюз ще проведе, днес, извънреден събор, на който трябва да се вземе решение при какви условия ще бъде подписан Анекса към Националния рамков договор за медицинските дейности през тази година.

След двумесечни преговори от Лекарския съюз и Здравната каса се разбраха с парите за здраве да се финансират повече прегледи и изследвания в извънболничната помощ, някои от процедурите в болниците да станат еднодневни, хората да имат достъп до профилактика според възрастта си. Залага се ограничение в разликата между най-високата и най-ниската заплата в болница – тази на ръководителя не може да е повече от 10 пъти по-голяма от най-ниската на медик. Има изключения, обясни д-р Иван Маджаров от Лекарския съюз.

 

“Може да бъде по-голямо съотношението за всеки друг лекар, който заработва парите си с дейност, а не като ръководител. И още едно облекчение: ако болницата е достигнала нивата в КТД, това съотношение, за което говорим, вече ще бъде 1 към 15, тоест ако е осигурила добри заплати, съотношението е 1 към 15”, коментира д-р Маджаров.

Болниците, които не осигурят минималните заплати в действащия колективен трудов договор, ще бъдат глобявани от 1 юни. Отлагателният период е спрямо сегашните нива, ако те се увеличат, ще има нови разговори за прилагането на санкции, стана ясно на финалните преговори в петък.  Как ще се справят общинските и областните болници,  обясни управителят на Здравната каса Станимир Михайлов.

 

“Има целево заделени средства в Бюджета на Касата, които са за повишаване на нивата на работните заплати на медицинските специалисти. Освен това от 1-ви март трябва да влезе в сила увеличението на клиничните пътеки, което също ще им донесе повече приходи”, допълни той.

Ако Лекарският съюз получи мандат да подпише анекса, това ще се случи през следващата седмица.