Висши чиновници все пак няма да могат да участват в бордовете на държавни компании. Това решиха депутатите, след като приеха окончателно промени в Закона за публичните предприятия, записани в преходните и заключителни разпоредби на Закона за железопътния транспорт.

Така отново се въвежда забраната за главни секретари на Народното събрание, на президента, на Министерски съвет, на министерства и ведомства да бъдат назначавани в бордовете на търговски дружества с над 50% държавно или общинско участие. Забраната бе въведена в средата на 2019 г. с приетия нов Закон за публичните финанси.

Така всички дружества с над 50% държавна собственост, както и техните дъщерни фирми трябва да провеждат конкурси за всяка позиция. Освен да не заемат висши държавни длъжности, към кандидатите има изисквания да отговарят и на определени критерии по отношение на репутация и почтеност, образование, професионален опит и умения.

При гласуването на първо четене на промените в Закона бе прието главните секретари, ръководителите на бюджетни организации или други длъжностни лица, които се занимават с финансово управление и контрол по средства от ЕС, както и тези чиновници, които отговарят за обществените поръчки, да могат да се включват в бордовете на държавни компании.

Мотивът за това гласуване бе, че въпросните чиновници имат опит и експертност в управлението и контрола на бюджетни средства. Това било добра предпоставка за ефективно управление на финансите на държавните предприятия, особено когато те изпълняват цели на публичната политика, или им е възложено изпълнението на задължение за извършване на обществена услуга.