Министерският съвет одобри трансфери в размер на 79 575 лв. по бюджетите на общините за 2020 г. за допълнително финансиране на училища и детски градини.

47 246 лв. ще бъдат насочени към новите защитени детски градини и училища, които са регламентирани като такива с решение на правителството.

С тях ще се осигури необходимият ресурс за осъществяване на дейността в образователните институции до края на годината.

С останалите 32 329 лв. ще бъде финансирано обучението на обхванатите в задължителното предучилищно образование деца, навършили 4-годишна възраст.

Предвидените средства ще осигурят обучението през месец ноември и декември на 1 050 деца от девет общини, които към момента имат приети решения на общинските съвети и са осигурили необходимите условия за осъществяване на задължителното им предучилищно образование.