„Бюджет 2021 не обслужва партийни интереси, а е изцяло насочен към националния интерес – да се подпомагат уязвимите групи, да се съхрани бизнеса и да се гарантира финансовата сигурност на социалните системи и работата на публичните институции.“

Това каза министърът на финансите Кирил Ананиев в парламента след приемането на Закона за държавния бюджет на второ четене. Той благодари на депутатите за конструктивния дебат в пленарна зала, за подкрепата и за критиките.

„Бюджет 2021 е нашият адекватен и икономически отговор, с който да осигурим стабилност и сигурност в условията на COVID-19 и да продължим по пътя на реформите, започнати още в първите дни на този управленски мандат“, каза той.

„Бюджет 2021 дава ясен хоризонт за реализиране на политики и мерки, в него са предвидени достатъчно буфери и следващото правителство ще може да го изпълни независимо в каква политическа конфигурация бъде съставено“, посочи финансовият министър.

Чуха се критики за размера на дефицита и спекулативни твърдения за дълга, каза той и допълни, че със сигурност, ако нямаше пандемия и всички негативи от нея, фискалната позиция щеше да бъде значително на по-ниско ниво. В същото време дефицитът и дългът на страната продължават да са сред най-ниските в ЕС, посочи министърът.

„И по двата показателя продължаваме да сме между първите в ЕС, като след отминаването на пандемията прогнозираме страната ни да тръгне по пътя на икономическо възстановяване и растеж, които да осигурят възможност за стъпки към постепенно свиване на бюджетния дефицит“, каза Ананиев.