От община Козлодуй апелират заявяване, заплащане и получаване на административна услуга да се осъществява чрез електронни услуги, обявени на официалната страница на Община Козлодуй https://www.kozloduy.bg/.

Община Козлодуй предлага 64 електронни услуги.

Четиридесет и седем са достъпните административни услуги, 15 са декларациите и исканията по Закона за местните данъци и такси, заплащане на глоба по електронен път и възможност за заплащане на местните данъци и такси чрез Единната входна точка за електронни плащания са услугите, които предлага електронно Община Козлодуй.

За заявяване на електронни услуги е нужно да притежавате квалифициран електронен подпис /КЕП/, Облачен/Мобилен КЕП, ПИК на НОИ или ПИК на НАП.

За да заявите електронна услуга трябва:
1. Да имате инсталирана програма Adobe Reader.
2. Да посетите сайта на община Козлодуй, секция Административно обслужване -> Електронни административни услуги или www.egov.bgи да изберете съответната услуга.
3. Следвайте инструкциите за регистрация и заявяване на електронна услуга.
4. Услугата може да бъде заплатена по банков път, чрез системата еПлащане, на гише в административното звено за обслужване в брой или с банкова карта.
5. Резултата можете да получите по електронна поща, чрез лицензиран пощенски оператор за ваша сметка, по електронен път в профила на заявителя в системата за сигурно електронно връчване или лично от звеното за административно обслужване.

Напомняме, че за докладване на неспешни сигнали от различно естество към Общината гражданите могат да използват приложението „Кмете, виж!”, достъпно през сайта на община Козлодуй или на адрес: https://kmetevij.com/. За регистрация в приложението се изискват данни на лицето, актуална електронна поща и телефонен номер, и парола, която потребителят сам генерира.

За подаване на сигнали, мнения, предложения и жалби към Община Козлодуй гражданите могат да се възползват от формата, публикувана на сайта на Община Козлодуй в меню Административно обслужване -> Заявление за подаване на сигнал, жалба, предложение или мнение или директно на адрес: https://kozloduy.bg/wps/portal/municipality-kozloduy/administrative-services/client-charter_1Публикуваната там форма всеки гражданин може да изтегли, да попълни и да изпрати на имейл адреса на общината – obshtina.kozloduy@gmail.com.