Идеята за поставяне на книжката на предното стъкло се нуждае от прецизиране. Това е становищета на врачанската на Областна комисия по безопасност на движението по пътищата. Според експертите е необходимо да се подходи изключително внимателно към идеята, тъй като това касае ефекта от прилагането на мярката и не на последно място защитата на личните данни на водачите. За отбелязване на Световния ден за възпоменание на жертвите от ПТП на 18 ноември са предвидени няколко инициативи. Те са свързани с повишаване   информираността на гражданите по безопасността на движението, провеждане на лекции и беседи в учебните заведения и засилване на контрола по пътищата. Специално изработен транспарант с послание към участниците в движението ще бъде поставен на един от най-критичните участъци при КПП – Ребърково, а на информационното табло ще бъде допълнен текст „Имаш само едни живот – пази го!“ Областната комисия излезе и с предложение до Врачанска митрополия за отслужване на панихида за загиналите по пътищата, както и апел за толерантност в пътното движение, лична отговорност, спазване на правилата и запазване на човешкия живот. В изпълнение на Националната стратегия за подобряване на безопасността на движението през периода 2011 – 2020 г. пък беше обсъден и приет проект за поредица от Мерки за подобряване на безопасността на движението до 2020 г. предложени от Министерство на вътрешните работи. Мерките, които членовете на комисията обсъдиха са насочени към намаляване на жертвите по пътищата, подобряване на поведението на участниците в движението, организиране и провеждане на различни кампании, както и повишаване на безопасността на пътната инфраструктура и крайпътното пространство. Областната комисия се присъедини и към Декларацията за приемане на подхода „Безопасна система – Визия нула“. Декларацията е подписана от Държавната обществено-консултативна комисия по безопасност на движението към Министерство на вътрешните работи, чиято визия е „Нито един човек не бива да загива, ползвайки пътнотранспортната система“.