Г-жо Димитрова поискахте оставката на директора на болницата в Лом, какви са мотивите на групата общински съветници от „Бъдеще за Лом”?

Още когато положихме клетва като общински съветници от „Бъдеще за Лом”, ние го направихме с ясното съзнание, че ще работим за доброто на хората в общината. Така спечелихме и доверието на гражданите на Лом.

Работещите в МБАЛ „Свети Чудотворец” ни потърсиха и ни запознаха с влошеното финансово състояние на болницата и ние приехме това, като зов за помощ. Запознахме се с документи касаещи проблема  и установихме, че болницата наистина е реализирала загуби, намалени са заплатите на персонала увеличени са обаче разходи, които не са свързани пряко с лечебната дейност. Едно от нещата, които ни направи впечатление освен изразходените над 50 000 лв. за почистване на складове и дворни пространства е и гражданския договор на г-жа Антова на стойност 33 000 лв. на години или близо 3 000 лв. на месец. Тази сума надминава дори възнагражденията на главния счетоводител и на кмета на общината взети заедно.

генерал агрохимикали

Какви са настроенията сред хората?

Хората искат болница в която да получават качествено лечение и да се чувстват сигурни. В града се шуми не само от хората, но и от общински съветници, че зад сегашния директор на болницата стои плътно г-н Борисов. Дали това е така няма как да потвърдим, но ако някой е решил да направи това, което направиха с Врачанската болница, то ние няма да го позволим. Смущаващ е факта, че във финансовия отчет на болницата на стр. 5 е отбелязано, че броя на лекарите е 64, но наша проверка установи, че там работят реално 38 доктора, а другите 26 са хора, които получават заплата за сметка на реално работещия персонал в лечебното заведение, който от месеци получава само основна заплата. Да не говорим за огромната сума от над 50 000 лв. дадена за почистване на двата декара площ на болницата и нейните складове. Д-р Савков оправда разхода с нуждата от утилизирането на опасни химични вещества открити в складовете, но не е представил документи /финансови и други / за това.

Съветниците от групата на ГЕРБ обаче не желаят оставката на Савков, но не посочват причини за това. Можем да приемем изказването на член на комисията по здравеопазване и патриен член на ГЕРБ като доста радикално и показателно в същото време. Той стана и обясни на сесия, че „ако трябва ще колим, ще го бесим или сменим, когато решим ние или когато имаме подходящ човек”. Ето от тези думи става ясно, че лично те не желаят да бъде сменен, но не можем да кажем поради какви причини.

Поискахте оставката на д-р Савков до 24часа, какво се случи?

Не получихме отговор от него. Така че на 12 октомври ние от „Бъдеще за Лом” внесохме две докладни, едната е за освобождаването от длъжността и прекратяването на догова на господин Савков и временно назначаване на д-р Стефан Ненков до провеждането на конкурс за избор на нов директор.

Ще бъдете ли непреклонни относно бъдещето на болницата?

Да, ще бъдем непреклонни, защото хората в Лом заслужават качествено здравеопазване в собствената им болница, която трябва да продължи да работи добре, а не да съществува потънала в дългове и не в услуга на пациентите.

Мария Димитрова