Депутатите приеха и на второ четене промените в Закона за бюджета на Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) за 2023 г.

 

С промените на практика се отлага срокът, от който НЗОК ще плаща по нов начин лекарствата на болниците. Срокът за приемане на методиката за заплащане на лекарствени продукти беше 1 октомври т.г., но с гласуваната  промяна той се отлага за 1 февруари 2024 г.

Възлага се Надзорният съвет на Националната здравноосигурителна каса да приеме методиката по чл. 45, ал. 29а от Закона за здравното осигуряване в срок 1 февруари 2024 г. и Националната здравноосигурителна каса да заплаща лекарствените продукти на цена, равна на цената, определена по реда на чл. 45, ал. 29а от Закона за здравното осигуряване от 1 февруари 2024 г.

 

В мотивите за настоящите изменения се посочва, че преди около два месеца с преходните и заключителните разпоредби на Закона за бюджета на НЗОК е било направено допълнение в чл. 45 от Закона за здравното осигуряване, което предвижда в случаите, когато няма действащи рамкови споразумения за предходната година, НЗОК да заплаща лекарствените продукти по цена, равна на най-ниската цена за единица количество лекарствено вещество за същия лекарствен продукт от доставените на всички, сключили договор с НЗОК болници през месеца, предхождащ месеца, за който се отнася отчетът на лечебното заведение.

 

Цената не може да е по-висока от утвърдената цена в законоустановения списък или от доставната цена за съответния медикамент в болницата, а стойността на заплащане се определя от цената и количеството приложено лекарствено вещество. Това на практика означава, че НЗОК ще заплаща дадено лекарство на всички болници, отчели го през текущия месец, на цена, равна на най-ниската доставна цена, отчетена от едно лечебно заведение за предходния месец, се посочва в мотивите на вносителите.

 

Приемането на нормативната промяна предизвика силен обществен отзвук, тъй като разпоредбата на чл. 45, ал. 29а от Закона за здравното осигуряване поставя в риск лечението на пациентите и финансовата стабилност на лечебните заведения, пише в доклада на здравната комисия.

 

Там се посочва още, че настоящият законопроект е в отговор на създалото се напрежение в системата и постъпилите множество становища в Народното събрание от лечебни заведения и производители на лекарствени продукти, предвид изтичането на 1 октомври т.г. на срока за приемане на методиката.