Община Чипровци е върнала в юджета 1780 лв., след констатирани нарушения от Агенция държавен финансов контрол. Парите са били  предоставени от централния бюджет за компенсации и субсидии за автомобилния транспорт. Одиторите са инспектирали 2020 година и са открили пет нарушения. Констатираните вреди са за 1783 лв., които са възстановени. Ревизиран е и един договор за 17 980 лева. Не са констатирани индикатори за измами.