Със Заповед № КВ-641/12.08.2022 г. на министър-председателя Гълъб Донев, за заместник областен управител на област Враца е назначен Милчо Стефанов.

Милчо Стефанов е магистър зооинженер.

През периода 2007 г. – 2018 г. е работил в ТД „Държавен резерв“ – Враца.