“Златните момичета” Невяна Владинова, Катрин Тасева и Боряна Калейн

също се включиха в благотворителния коледен бал на Обществен дарителски фонд за Враца.

Грациите, които печелят медал след медал и прославят България, са подготвили специална топка с автографи за търга, който ще бъде част от събитието.

Припомняме, че благотворителните каузи на ОДФ-Враца, за които се събират средства са посветени на децата на общината.

Това е първата Благотворителна коледна вечер, организирана от Фонда, чиято основна цел е да популяризира и подкрепи общественозначими каузи за Враца и региона.

Тази година Фондът избра изключително силни каузи. Една от тях е да се съберат средства за изграждане на интегрирани детски площадки. Събраните дарения ще бъдат използвани за създаване на площадки за игра, на които ще има уреди за деца със специални потребности, както и  за тези без здравословни проблеми. Екипът на ОДФ смята, че това е един прекрасен начин децата да играят и да се забавляват заедно. По този начин и ние, като общество, можем да премахнем стигмата и да елиминираме дистанцията между децата.

Идеята за създаване на интегрирани детски площадки е следствие от реализирането на проект на ОДФ-Враца.

Организацията финансира създаването на площадка с необходимите уреди в Дневен център “Зорница” във Враца.

В центъра се предоставят дневни и почасови услуги, работа със специален педагог, рехабилитатор, кинезитерапевт, психолог и редица други дейности, според индивидуалните потребности на децата и младежите.

От тази година Дневният център вече има и собствена детска площадка със специализирани уреди. Закупуването им изисква сериозни финансови средства, но екипът на Фонда изрази оптимизъм, че благодарение на големите сърца на врачани, ще успее да събере средствата за това начинание.

Втората кауза също е насочена към децата. ОДФ – Враца ще събира средства и за закупуването на креативната детска строителна зона „Строежко“, който е част от Музейко.

В дългосрочен аспект планът е „Строежко“ да гостува в различни градове на Северозапада. Така децата ще имат възможност да се учат и забавляват едновременно на място, без да се налага да пътуват до столицата.

Благотворителната коледна вечер ще се проведе на 19.12.2019 от 19:00 часа в Ритуалната зала на гр. Враца, като в програмата на вечерта ще се включат с изпълнения млади таланти от Враца, а гостите ще имат възможност  да се запознаят и с проектите, финансирани и изпълнени с дарения от ОДФ-Враца.

В програмата е предвиден и благотворителен търг, в който ще бъдат разиграни с благотворителна цел предмети на видни общественици и представители на местния бизнес, като всички събрани средства от търга ще бъдат насочени към избраните от Фонда каузи за подкрепа на събитието –   стимулиране на неформалното образование чрез създаване на креативната детска строителна зона „Строежко“ в града, както и насърчаване спортната активност сред децата, посредством изграждане на интегрирана спортна площадка за всички деца в града.

Всички граждани, които желаят да подкрепят каузите на ОДФ-Враца и искат да се включат в Благотворителната вечер, могат да го направят, като се сдобият с куверт на стойност 50 лв. – средствата, събрани от куверти, също ще бъдат добавени към общата сума за подкрепа на гореизброените каузи.

Обществен Дарителски Фонд за Враца (ОДФ-Враца) е сдружение с нестопанска цел, създадено от активни врачани, представители на бизнеса и видни общественици. Сдружението е регистрирано през 2018 г. , като идеята за създаването се ражда след серия от срещи между млади хора и общественици, обединени от идеята да работят съвместно в полза на жителите на Враца.

Фондът осъществява дейност в обществена полза, фокусирана върху осигуряване устойчивото развитие на местната общност чрез насърчаване на дарителството, както и обединяване на усилията на гражданските организации, местната власт, институциите и бизнес общността във Враца.