Страхотен успех постигна осмокласничката от ППМГ „Акад. Иван Ценов“ Стефания Тошкова. Заедно със съотборниците от отбор №2, тя спечели първо място и златен медал на ХІII Национално състезание за ключови компетентности по природни науки – физика, химия и биология, което се проведе от 10 до 12 юни 2022 в град Ловеч. Темата на състезанието тази учебна година бе „Науката в научната фантастика“ и се организира от МОН, РУО – Ловеч, и ППМГ – Ловеч, под патронажа на кмета на община Ловеч.
Надпреварата включваше решаване и публично представяне на задачи, проверяващи усвоените знания в областта на природните науки. В националното състезание участие взеха 60 ученици от цялата страна. Участниците бяха групирани в 10 отбора, определени на случаен принцип и задължително включващи ученици от различни класове и училища. Оценяваха се ключови компетентности необходими за решаване на реални проблеми. Необходими бяха умения за логическо мислене, точност и оригиналност при демонстриране на решенията.
Пред компетентното жури учениците трябваше да покажат умения за екипна работа, задълбочен интерес към третирания в задачата проблем, както и нестандартен подход на решенията.
Стефания Тошкова и Симона Стойнева – IX клас бяха подготвени за участие в състезанието от преподавателите по физика, химия и биология в ППМГ „Акад. Иван Ценов“, ръководител на отбора беше Димитрина Милчева – преподавател по химия. Пожелаваме им още много успехи!