Най-малката община в област Монтана Георги Дамяново въвежда режим на уличното осветление. Причината са високите сметки за ток, които бюджетът на общината не може да покрие. Занапред уличните лампи в селото ще светят от свечеряване до 22 часа.

Със същия режим на улично осветление ще бъде и община Чипровци.

Причините са драстичното повишение на електроенергията и наложеното предприемане на мерки за справяне с възникналата ситуацията.

Временният ограничителен режим в населените места на общината е в сила от 18 януари 2022 г. , като уличното осветление на територията на цялата община ще се включва всеки ден от свечеряване до 22.00 часа.

Заповедта ще бъде в сила докато ситуацията с постоянно нарастващата цена на ел. енергията се регулира или се намери механизъм за компенсиране на общините за увеличените в пъти разходи за електричество.