Затворът във Враца е сред нарушителите на обществени поръчки за десетки милиони лева

Министерство на правосъдието на Република България ще предаде на прокуратурата резултатите от извършени проверки на 21 договори за обществени поръчки, възложени от Главна дирекция ”Изпълнение на наказанията” (ГДИН) в периода 2020 г. – началото на 2021 г.
Това стана ясно от пост на министъра на правосъдието Надежда Йорданова в страницата и във “Фейсбук”:
“С моите колеги представихме резултатите от доклади на Агенцията за държавна финансова инспекция (АДФИ) и дирекция „Вътрешен одит“ в Министерството, свързани с проверки на договори за десетки милиони лева за доставка на специализирано облекло за служителите, хранителни продукти, софтуерно и хардуерно оборудване, доставка, монтаж и поддръжка на климатици, преустройството на части от сгради, ремонт на покриви или смяна на предназначение на помещения и други в сгради
в Благоевград, Добрич, Кърджали, Пазарджик, Враца и Пловдив, вкл. изграждането на новия пилотен затвор в с. Самораново.
Заключенията показват, че във всяка от инспектираните 21 обществени поръчки има констатирани сериозни нарушения.
Нарушенията обхващат целия цикъл на възлагане на обществени поръчки, като се започне от процеса на планиране, изготвяне на техническите спецификации, на условията за участие в процедурите, самата процедура по оценка на офертите, сключването на договорите, изпълнението на самите договори.
Издадени са множество актове за административни нарушения, като има и направени констатации за наличие на индикатори за измама.
Освен, че ще бъде сезирана прокуратурата, ще бъде потърсена отговорност и на длъжностни лица.
Там, където няма данни за осъществен състав на престъпление, но има очевидни неизпълнения на служебните задължения, ще се поиска от ръководителя на ГДИН да образува дисциплинарни производства на виновните длъжностни лица.
Ще поискаме и възстановяване на всички разходи за дейности, които са били неоснователно изплатени за работа, която не е била свършена.”