С писмо от директора на Областно пътно управление (ОПУ) – Враца инж. Веселин Николов Община Мездра е уведомена, че в ОПУ – Враца е представен проект за временна организация и безопасност на движението (ВОБД) за обект „Модернизация на участък от път 1-1 (Е-79) „Мездра – Ботевград“ ЛОТ2 от км 161+367 до км 174+800“ от Кристина Иванчева, управител на ДЗЗД „МБ ЛОТ2-2019“, изпълнител на обекта.

Проектът за ВОБД предвижда напълно да бъде ограничено движението на всички моторни превозни средства (МПС) по път 1-1 (Е-79) в участъка от пътен възел Мездра до с. Лютидол от км 161+367 до км 172+000,

при което ще бъдат въведени следните обходни маршрути:

За лекотоварно движение до 3,5 т:
• по път III-1004 Враца – Паволче – Челопек, по път III-1602 Челопек – Лютиброд и по път II-16 Лютиброд – Елисейна – Своге – ок. п. София;
• по път III-1004 Враца – Паволче – Челопек, по път III-1602 Челопек – Лютиброд, по път II-16 и по път III-161 Лютидол – Рашково – Радотина – Литаково – Ботевград;
• по път III-103 Мездра – Горна Кремена – Горна Бешовица – Роман, по път III-308 Роман – разклон Хубавене, по път III-3082 разклон Хубавене – Батулци – Златна Панега, по път I-3 Златна Панега – Ябланица и по АМ „Хемус“.

 За тежкотоварно движение над 3,5 т:
• по път II-13 Крапчене – Стубел – Криводол – Борован – Бяла Слатина – Кнежа – Искър – Долни Дъбник, по път I-3 Долни Дъбник – Луковит – Ябланица и по АМ „Хемус”;
• по път II-15 Враца – Борован, по път II-13 Борован – Бяла Слатина – Кнежа – Искър – Долни Дъбник, по път I-3 Долни Дъбник – Луковит – Ябланица и по АМ „Хемус“;
• по път II-81 Монтана – Благово – Бързия – Гинци – Бучим проход – Костинброд – София (само в посока Видин – София);
• по път III-103 Мездра – Горна Кремена – Горна Бешовица – Роман, по път III-308 Роман – разклон Хубавене, по път III-3082 разклон Хубавене – Батулци – Златна Панега, по път I-3 Златна Панега – Ябланица и по АМ „Хемус” (само в посока София – Видин).

На база на представения график от изпълнителя на обекта, крайният срок за изпълнение на строително-монтажните работи в участъка от пътен възел Мездра до с. Лютидол от км 161+367 до км 172+000 е 1 декември 2023 г.

Ограничението на движението ще бъде въведено след като са налице всички условия за ВОБД и издадена заповед от ръководството на Агенция „Пътна инфраструктура“. Очаква се това да стане в началото на следващата седмица, за което водачите на МПС и всички останали заинтересовани страни ще бъдат информирани допълнително.