Желаещите да участват в ритуала по изваждане на Богоявленския кръст имат възможност да се
запишат и попълнят Декларация за участие по собствено желание до 05.01.2024г. /петък/ в сградата на общинска администрация Оряхово – стая №308 или да заявят участието си на
телефон 09171/47-07.
Условия за участие: навършени 18 години и попълнена Декларация за участие по собствено
желание.
За всички граждани, желаещи да присъстват на Ритуала по хвърляне и изваждане на Светия
кръст в река Дунав ще бъде подсигурен превоз в 11:00ч. от пред сградата на общинска
администрация до “Крайдунавски парк” и обратно.