Предстои последният етап от обезвреждане на водите от басейните, съхранявали серовъглерод на площадката, собственост на  „Камибо“ ЕООД- ТП „ Хименерго“  гр. Враца, заявиха от РИОСВ-Враца.

Водите от дъното на басейните, съхранявали серовъглерод на площадката на „Камибо“ ще бъдат третирани със специални микроорганизми, разграждащи серни съединения.

Дейностите трябва да стартират до края на месец юни и да продължат няколко месеца.

Това е уверението на упълномощен представител на дружеството по време на последната проверка и във връзка с дадено предписание от междуведомствената комисия за съвместни проверки на предприятия с висок и нисък рисков потенциал.

С реализирането на тези дейности ще приключи последния етап от обезвреждането на отпадните води в басейните, съхранявали цистерните с 110 т серовъглерод, който беше претоварен и извозен на 20.07.2019г. от фирмата изпълнител „Балкан ресурс“ ЕООД.