От днес до 20 ноември е в ход втората кампания на Акция “ЗИМА” – „Пешеходци, пътници и водачи за толерантност на пътя“

Фокусът на тематичната кампания е насочен към пешеходците, пътниците в автомобили и поведението на водачите, неосигуряващи предимство на пешеходците.

Пътните полицаи ще контролират спазването на правилата за безопасно пресичане на платното за движение. Специално внимание ще се обръща на пешеходците, които се движат неправилно в тъмната част на денонощието (при сумрак или на неосветени/слабо осветени участъци).

При констатиране на неизползване на обезопасителни колани/системи/каски от пътници, отношение ще се взима както спрямо тях, така и спрямо водачите в съответствие със законовите разпоредби.

При констатиране отнемане на предимство на пешеходци спрямо шофьорите ще се взима отношение на място.

Правила за движение на пешеходците и поведение на водачите към пешеходците:

Пешеходец е всеки участник в движението, който се намира на пътя извън пътно превозно средство и не извършва работа по пътя. За пешеходци се считат и лицата:
1.  които бутат или теглят детска или инвалидна количка, велосипед, мотопед или мотоциклет;
2.  инвалиди, които се придвижват с инвалидни колички.

Пешеходците са длъжни да се движат по тротоара или банкета на пътното платно. Могат да се движат по платното за движение, противоположно на посоката на движението на пътните превозни средства, по възможност най-близо до лявата му граница когато няма тротоар или банкет или е невъзможно те да бъдат използвани;

Инвалидите могат да се движат и по платното за движение, като се придържат възможно най-близо до дясната му граница.

Група пешеходци с водач, военна колона, ученическа група и други подобни могат да се движат по платното за движение в редици до четирима, като се придържат възможно най-близо до дясната му граница.  В този случай те трябва да са обозначени от лявата страна, през деня – отпред и отзад с червен флаг, а през нощта – отпред с бяла светлина, а отзад – с червена светлина; когато дължината на образуваната колона е над 20 метра, вървящите от лявата страна на всеки 10 метра носят допълнително светещо тяло, излъчващо бяла светлина.

При намалена видимост или при интензивно движение движението на група пешеходци с водач по платното за движение се разрешава само в колона един след друг.

Когато пресичат платното за движение, пешеходците са длъжни ако наблизо има пешеходна пътека, да я използват и преди да навлязат на платното за движение, да се съобразят с разстоянията до приближаващите автомобили и със скоростта им на движение, както и да не удължават ненужно пътя и времето за пресичане, а също така да не спират без необходимост на платното за движение.

На пешеходците е забранено да навлизат внезапно на платното за движение, да пресичат платното за движение при ограничена видимост и да извършват търговия и услуги на платното за движение.
Пешеходците изчакват пристигането на превозните средства на обществения транспорт на тротоара, на острова за безопасност или на местата, очертани с маркировка, а ако няма такива – на банкета.
При подаване на сигнал от автмобил със специален режим на движение пешеходците са длъжни да освободят платното за движение.

Пресичането се разрешава след преминаване на сигнализиращото моторно превозно средство и на съпровожданите от него пътни превозни средства.

Поведение на водачите към пешеходците

Водачът на пътно превозно средство е длъжен да бъде внимателен и предпазлив към пешеходците, особено към децата, към инвалидите, в частност към слепите, които се движат с бял бастун, и към престарелите хора. При приближаване към място, където на пътя или в близост до него се намират деца, водачът е длъжен да намали скоростта, а при необходимост – и да спре. При приближаване към пешеходна пътека водачът на нерелсово пътно превозно средство е длъжен да пропусне стъпилите на пешеходната пътека или преминаващите по нея пешеходци, като намали скоростта или спре. При заобикаляне на спряло пред пешеходна пътека пътно превозно средство водачът на нерелсовото пътно превозно средство е длъжен да се движи с такава скорост, която да му позволи да спре, за да пропусне преминаващите по пешеходната пътека пешеходци.

Пешеходната пътека е част от платното за движение, очертана или не с пътна маркировка и сигнализирана с пътни знаци, предназначена за преминаване на пешеходци.  На кръстовищата пешеходни пътеки са продълженията на тротоарите и банкетите върху платното за движение. Когато преминаването на пешеходците през пешеходна пътека се регулира с пътен светофар или от регулировчик, водачът е длъжен след подаване на сигнал, който му разрешава преминаването да пропусне пешеходците, които все още се намират на пешеходната пътека и да не навлиза на пешеходна пътека, ако прецени, че е възможно да бъде принуден да спре и да остане на пешеходната пътека след подаване на сигнал, който забранява преминаването.
Когато пешеходец, стоящ на банкета или тротоара, сигнализира с ръка за намерението си да премине по пешеходната пътека, водачът на нерелсово пътно превозно средство е длъжен, без да създава опасност за движението, да спре, за да пропусне пешеходеца.
Когато на платното за движение има вода, кал или дребни камъни, водачът на пътно превозно средство е длъжен да преминава с такава скорост, че да не причини изцапване или нараняване на пешеходците.

Видимост = безопасност
Много злополуки с пешеходци стават поради това, че водачите не могат да ги видят докато не стане прекалено късно. Този проблем е още по-сериозен през нощта и при лошо време.

Ако носите подходящо облекло, ще увеличите шанса да бъдете видян навреме. Такова облекло е с ярки цветове и флуоресцентни елементи за през деня и отразителни елементи за нощта. Отразителни елементи се продават под формата на самозалепващи се ленти, които лесно могат да се прикрепят към дрехи