По повод новата учебна година ОДМВР-Враца е предприела мерки с цел опазване на обществения ред и осигуряване безопасността на движението в районите на учебните заведения на територията на област Враца.

От началото на учебната година до 31 октомври ще се проведе и традиционната акция на МВР – „Децата тръгват на училище! Да ги пазим на пътя“.

Това съобщи на брифинг в ОДМВР-Враца главният инспектор Петър Цветков, началник на сектор „Пътна полиция“ към Областна дирекция на МВР Враца.

„Проведохме работни срещи с кметовете на общините и населените места от областта с цел предприемане на съвместни действия за недопускане на нарушаване на обществения ред и пътнотранспортни произшествия. Във връзка с това са извършени и охранителни проверки на сградите на детските градини, училищата в обслужваната от дирекцията територия“, заяви той.

Изпратени са уведомителни писма за отстраняване на пропуските и предприемане на допълнителни мерки за охрана и сигурност в училищата и детските градини.

Проведени са срещи и с РУО-Враца и са изготвени графици за новата учебна година с конкретни теми.

Ще бъде предложено провеждане на беседи в часовете на класа с предварително изготвени съвмeстни графици в рамката на Националната програма „Работата на полицията в училищата“.

Извършен е оглед на всички учебни заведения на територията на област Враца.

„Огледана е сигнализацията с пътните знаци и маркировката, уличното осветление, предпазните огради на детските градини и училищата и пешеходните ограждения с висок или нисък тип, както и дали са обезопасени всички входове и изходи на детските градини и другите учебни заведения“,

каза още Цветков.

За периода от учебната година ще бъде осигурено полицейско присъствие, както и контрол в районите на училищата с превантивен ефект.

„За тази цел се изготвят седмични графици, по които в районите на всички училища сутрин и преди започването на учебните занятия, да се осигурява полицейско присъствие, като при случай на необходимост служителите да са готови да предприемат и ръчно регулиране на пътното движение с цел недопускане на пътнотранспортни произшествия и други инциденти.“

Съвместно с Регионалния инспекторат по образованието вече са изготвени графици в рамките, на които ще се проведат традиционните беседи на служители от Пътна полиция както в детските градини, така и в училищата.

На учениците се препоръчва:

да изберат най-краткия безопасен маршрут за предвиждане към училището, винаги трябва да пресичат на зелено, да се движат по тротоара, да използват подлезите и надлезите за пешеходци, да вървят по банкета от ляво срещу автомобилното движение.

Важно за тях е да бъдат видими.

Винаги да се убеждават, че шофьорите са ги видели преди да предприемат каквото и да е влизане на пътното платно.

По възможност да използват светлоотразителни жилетки или облекло, раници,

на които има такива светлоотразителни елементи.

Учениците, които закъсняват за училище също не трябва да нарушават правилата за движение,

за да не се допусне  инцидент.

По опасно или натоварено кръстовище винаги трябва да се пресича с основната група пешеходци или по възможност с възрастен човек.

Родителите трябва да набележат към кого могат да се обърнат децата и

на децата да бъде предоставен телефонен номер, както на спешна помощ-112, така и на някой възрастен, на когото да се обадят при инцидент.