Готов е графикът за изплащане на възнаграждения на секционните избирателни комисии за избори за народни представители на 2 април 2023 година

Изплащанията ще стават, както следва:

  • На 10 април, секции 1 – 30, в интервала от 10,00-12,00 часа и от 13,00-16,00 часа;
  • На 11 април, секции 31 – 60, в интервала от 09,00-12,00 часа и от 13,00-16,00 часа;
  • На 12 април, секции 61 – 90, в интервала от 09,00-12,00 часа и от 13,00-16,00 часа;
  • На 13 април, секции 91 – 114, в интервала от 09,00-12,00 часа и от 13,00-16,00 часа;

Възнагражденията ще се изплащат във фоайето на Градска концертна зала и се получават лично, при представяне на удостоверение от РИК и лична карта.