Със своя заповед земеделският министър остави и тази година язовир Дъбника сред позволените за нощен риболов водоеми. Разрешението е валидно от 1 април до 1 ноември 2022г.
Според заповедта в област Враца нощен риболов може да се извършва в следните стопански обекти:
язовир Дъбника, река Ботуня (от моста на изхода на гр. Криводол до моста в с. Ракево) и река Дунав от р. км. 706 до р.км. 650.
Нощния риболов се извършва само и единствено от брега.