За званието “Почетен гражданин на Враца” тази година е предложен врачанският Митрополит Григорий.

На две редовни заседания на 17.05.2023 г. и 19.05.2023 г. Комисията по наградите е взела решение и предлага за утвърждаване от Общински съвет – Враца едно предложение за удостояване със званието „Почетен гражданин на Враца” и седем предложения за присъждане „Наградата на Враца” за 2023 година.

Предложенията за “Наградата на Враца” за 2023 година са:  директорът на “Симфониета Враца” доц. Христо Павлов, “Симфониета Враца”, Ротари клуб, доц. д-р Йорданка Манкова, треньорът Венетка Начева, Европейският шампион по борба Мими Христова, д-р Тодорка Манолова.

След редовната сесия на общинските съветници, която ще се проведе на 30 май,ще стане ясно окончателното решение за удостояване със званието “Почетен гражданин” и кои ще бъдат носителите на “Наградата на Враца”.

Сничка: архив