Кметът на Борован Десислава Тодорова от ДПС е в конфликт на интереси след като е отдала под аренда над 1000 дка. общинска земя на мъж, с когото живее на семейни начала и двамата имат общо дете.

Комисията на Цацаров обаче мълчи вече четири месеца, а от Общинската избирателна комисия в Борован не предприемат действия.

Каква е причината ОИК-Борован да “бездейства”? Разговаряме с председателя на Общинската избирателна комисия Яна Бецинска:

Госпожо Бецинска, каква е ролята на КПКОНПИ в този казус и защо ОИК – Борован се бави със своето решение?

Според законовите разпоредби, Върховен административен съд изпраща решението си на КПКОНПИ. Комисията е органът, който трябва да уведоми в случая ОИК-Борован за прекратяване на правомощията на кмета или в друг случай лицето, което трябва да прекрати трудовите правоотношения. Но тук говорим за изборна длъжност и за това КПКОНПИ трябва да уведоми ОИК-Борован.

Влязохте ли в контакт с Антикорупционната комисия по казуса “Десислава Тодорова”?

Проведох многократни разговори със служители на Антикорупционната комисия.

Първият разговор беше на 17-ти август.

От комисията поеха ангажимент до края на тогавашната седмица да изпратят преписката – или най-късно следващата седмица.

По официален ред на 20 август изпратихме първото писмо до Комисията, в което описахме, че все още преписката не е получена от ОИК – Борован. След това отново започнахме разговори със служители на Комисията, поверена на г-н Цацаров.

В един от тези разговори ни казаха, че служителката, която се занимава с преписката е в отпуск и трябва да я потърсим в началото на следващата седмица.

След това се оказа, че тази служителка отново е в отпуск.

Така стигнах до извода, че КПКОНПИ просто цели забавяне на преписката, която ние трябва да получим.

В случая ОИК-Борован наистина е с вързани ръце.

В същото време сме сезирани от медии, общински съветници от ОбС – Борован, от представител на политическа сила.

Не коментираме това, че ОИК има тридневен срок, в който трябва да отговори.

Тоест ние не сме изпълнили задълженията си, защото нямаме изпратена преписката на КПКОНПИ и няма как да изпълним разпорежданията на глава 8 от Закона.

Защо се получава тази игра на “счупен телефон”?

Според мен това е целенасочено и с цел се бави тази преписка. Това не е само мое мнение. Свързахме се с хора на висшестоящи длъжности (все още е рано да споменавам имената им в публичното пространство).

Факт е, че решението на ВАС влиза в сила от датата на неговото издаване и то трябва да бъде незабавно изпълнено.

Дори в разговор с един от служителите на Комисията, той също потвърди това, но каза че отдава забавянето на отпускарския сезон.

В случая КПКОНПИ има издадено вече такова решение (не установява конфликт на интереси – б.р.), което е обжалвано във ВАС и окончателно е отменено, защото конфликт на интереси е установен.

Решението на ВАС е от 24 юни…

Споменахте, че хората във вашата малка община вече се съмняват в неприкосновеността на ОИК. Защо?

В община Борован всички се познаваме, това е моето родно място. Изключително неприятен за мен е фактът, че вече има и към мен, както и към членове на ОИК обвинения, че ние сме купени и че ние бавим решението, с което трябва да се произнесем по изпълнение на решението на ВАС.

Гарантирам, че няма такова нещо. Не сме купени и няма как това да се случи.

Какво се случи след последния Ви разговор по телефона със служители на КПКОНПИ?

В последния разговор с КПКОНПИ на 15 септември ми бе обяснено, че ще предадат моя телефонен номер за връзка с експерта, който трябва да изпрати преписката, но до ден днешен аз не съм потърсена.

Припомняме решението на ВАС  с № 7613 от 24.06.2021г.:

УСТАНОВЯВА конфликт на интереси по отношение на Десислава Тодорова, като кмет на Община – Борован, за периода 2011 – 2015 г. и лице заемащо публична длъжност по чл. 3, т.8 от ЗПУКИ(отм.) във връзка с издаване на Заповед № 216/20.05.2013 г., Заповед № 217/20.05.2013г., Заповед № 218/20.05.2013 г., Заповед № 219/20.05.2013 г., Заповед № 223/20.05.2013 г., Заповед № 224/20.05.2013 г., Заповед № 227/20.05.2013 г., и Заповед № 228/20.05.2013 г..
ПРЕПИС от съдебното решение и административната преписка да се изпрати на Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество за предприемане на действия по Глава „Осма“ и Глава „Девета“ от ЗПУКИ (отм.).
РЕШЕНИЕТО е окончателно.

Излиза, че напъните на два неуспели парламента за “изчегъртване на корупцията” са меко казано катастрофални и със сигурност такива случаи, като в община Борован не са прецедент и могат да бъдат открити и в други малки населени места в България.

Припомняме и за какво беше създадена Комисията на Цацаров:

Комисията осъществява държавната политика по превенция на корупцията…

Питаме г-н Антон Славчев, заместник-председател на КПКОНПИ: До дирекция „Противодействие на корупцията“ и дирекция „Конфликт на интереси“, достигало ли е решение на ВАС с № 7613 от 24.06.2021г.?