От първия работен ден на новата година ( 04.01.2022 г.) се възстановява автобусната линия Оряхово -Долни Вадин-Плевен, съобщава превозвачът ЕТ “Елжин-Методи Рангелов”

Часовете на тръгване в делнични дни от Оряхово са – 06.15 ч. и  от Плевен в 13.30 ч..

Възстановява се също линията Долни Вадин -Остров -Галово -Лесковец – Оряхово.

Часовете на тръгване в делнични дни от Долни Вадин са: 07.00 ч., от Оряхово – 12.00 ч.