От 28.07.2022г. до 26.08.2022г. включително се въвеждат временни противоепидемични мерки на територията на област Видин.

Мерките включват: поставяне на защитна маска за лице за еднократна или многократна употреба в лечебни заведения, аптеки, оптики, специализираните институции за предоставяне на социални услуги и в социалните услуги от резидентен тип за деца и възрастни; спазване на физическа дистанция от 1,5 м. на открити обществени места, на които има струпване на хора; редовно проветряване и дезинфекция на работните места; при възможност и по преценка да се създаде възможност за работа в дистанционна форма, да се установи работно време с променливи граници или работа на смени; провеждане на засилен сутрешен филтър в детски заведения за недопускане на деца с клинични симптоми за COVID-19, както и за други остри заразни болести.

Носенето на маски не е задължително за деца до 6 годишна възраст.

генерал агрохимикали

Пълният текст на заповедта на директора на РЗИ-Видин е достъпен тук.