Проекти в сферата на образованието, туризма и спорта са в основата на бъдещото партньорство между Враца и румънския град Крайова.

Меморандумът за сътрудничеството между двете общини бе подписан от кмета Калин Каменов и румънския му колега – Лия-Олгуца Василеску.

Планираните проекти, по които партньорите ще кандидатстват са насочени към създаването на туристически маршрути, модернизиране на образователна инфраструктура, изграждане на инфраструктура за атракционни паркове, за планински, горски, воден и екстремен туризъм.

Двете общини ще работят по реализирането на проектните идеи:

  • ”Популяризиране на градовете като атрактивни туристически дестинации“ – чрез създаването на тематичен туристически маршрут „Ботевият път“ и организиране на панорамни обиколки по туристически маршрути в румънския града.
  • Модернизация и изграждане на инфраструктура за спортен и екстремен туризъм“ – „Адреналин парк“ във Враца и обновяване на скейт паркове в Крайова;
  • Модернизация на образователна инфраструктура“ – изграждане на образователен кампус в Крайова и реновирането на бунгала за изграждане на трансграничен лагер във Враца;
  • ”Създаване на туристически атракции“ – аудио-визуален спектакъл, експониращ Врачанските скали и художествено осветяване на паметници на културата в Крайова;
  • Атракция „Панорамна гледка“ – изграждане на пасарелки със стъклен под във Враца и Крайова;
  • Развитие на модерен и атрактивен планински, горски и воден туризъм“ – възстановяване на въжен лифт „Леденика“ и развитието на Музей на водата в Крайова.

Меморандумът се сключва за периода на изпълнение на Програмата за трансгранично сътрудничество Interreg VI-A Румъния – България.

На официалното събитието присъстваха още: заместник-кметът инж. Цветан Стойчков и заместник-кметът на Община Крайова – Аурелия Филип.

Крайова е побратимен град на Враца от 1971 година, като двустранните взаимоотношения са препотвърдени през 1996 година.